• CONTAKIDS, czyli...

  Contakids to metoda, dzięki której poprzez ruch oraz fizyczny kontakt wywiedziony z różnych ćwiczeń improwizacyjnych i spontanicznej zabawy pomiędzy rodzicami i ich dziećmi rozwija się inna – głębsza, inspirująca i atrakcyjna dla obojga forma komunikacji pozawerbalnej. Dzięki Contakids dzieci poprawiają swoje umiejętności motoryczne, sensoryczne oraz pewność siebie. Stają się bardziej niezależne. Rodzice stają się bardziej ufni wobec siebie i swoich dzieci. Stają się autentycznymi partnerami swoich dzieci.

  „W ciągu ostatnich kilku lat, rozwinąłem metodę nazwaną Contakids, przeznaczoną dla rodziców i ich dzieci przede wszystkim w wieku 2-4 lat, wywodzącą się z tańca i gry fizycznej. Opiera się ona na różnych elementach Kontakt Improwizacji pochodzących z mojego 10-letniego doświadczenia jako tancerza i nauczyciela CI. (…) Podczas zajęć turlamy się, skaczemy, podejmujemy ryzyko i radość upadania. Uczymy się oddychania, słuchania, dokonywania wyborów oraz „odpuszczania”! Wszelkie informacje zwrotne, jakie otrzymuję od rodziców i dzieci przez te ostatnie kilka lat są wspaniałe i bardzo inspirujące. Przede wszystkim, jest to ogromne doświadczenie edukacyjne, które znacznie przekroczyło moje oczekiwania od momentu, kiedy to wszystko się zaczęło.” (Itay Yatuv)

  Poruszając się razem / tańcząc godzimy się na równorzędność pod względem ról, których dorosły i dziecko podejmują się. Każdemu przysługuje wolność wyboru jego / jej następnych ruchów i działań. Nic nie jest tu narzucone. Poprzez to, dziecko rozwija swoją niezależność w obliczu rodzica, co w dłuższym czasie pozwala na bardziej otwarte działania ruchowe. Rodzic przestaje być tylko rodzicem, staje się autentycznym partnerem dziecka w zabawie. Z początku bywa to wyzwaniem – szczególnie dla rodzica. Wiąże się także z przełamaniem naszych codziennych rodzicielskich stereotypowych sposobów komunikowania się z dzieckiem.

  Dzieci poruszają się po świecie przede wszystkim „w sposób fizyczny” – intuitywny. My, jako dorośli, z czasem, kiedy rozwijamy dodatkowe sposoby obserwowania i uczenia się, tracimy to poczucie „fizyczności”. Dlatego w Contakids tak naprawdę „cięższa praca” leży po naszej stronie. Musimy bowiem przywrócić to, co uciekło wraz z naszym dzieciństwem.

  Tekst przetłumaczony oraz zredagowany przez Monikę Serafin w oparciu o artykuł twórcy Contakids Itaya Yatuva.

  Źródło: http://www.contakids.com/r-e-s-o-u-r-c-e-s, Cały artykuł

  Itay Yatuv

  dyrektor artystyczny Hakvutza Dance School, nauczyciel Kontakt Improwizacji (CI) na całym świecie od ponad dziesięciu lat. Jako tancerz współczesny studiował w Nowym Jorku, Włoszech i Izraelu. Następnie rozpoczął  tworzenie samodzielnych choreografii, prowadząc kilka międzynarodowych projektów. Trenuje aikido od 6 lat. Jako badacz tańca i badacz CI, eksperymentuje z różnymi możliwościami Kontakt Improwizacji, z których wiele zostało włączonych do praktyki Contakids w ciągu ostatnich czterech lat.

  Ciekawe materiały dot. Contakids

  Strona macierzysta:CONTAKIDS.COM W tym szaleństwie jest metoda - rozmowa z Anną Wańtuch : Link do wywiadu "Prapoczątki" ContaKids: Sophie & Itay Yatuv (Contact Improvisation Festival: Ibiza)filmed by Aaron Brando. Contakids NIE jest formą contact improwizacji dla dzieci ani tańcem: Link do wykładu Itaya Yatuva Rozmowa o ContaKids w Radio Kraków: Link do audycji Filmiki: film 1 film 2 film 3